[error-SH-searchBar()]

Over PUUR

Over PUUR

Jan (J.L.G.M.) Verwiel

Opleiding 
Nederlands recht Universiteit Tilburg (1985)
Fiscaal recht Universiteit Tilburg (1989)
Mediation NMI (2001)
Grotius Insolad (2000)
Grotius Financiering en zekerheden (2009)
Grotius Gezondheidsrecht (2019)

Functie
Advocaat/mediator/bindend adviseur
Rechter-plaatsvervanger (2010-2020)

Afkomstig uit een familie van bestuurders en ondernemers ben ik in 1985 gestart als advocaat in de algemene rechtspraktijk. Later ontwikkelde ik mij meer specifiek op terreinen, zoals het arbeidsrecht, het ondernemingsrecht en het insolventierecht.

De wereld werd steeds complexer. In de advocatuur was het steeds meer nodig om te specialiseren. Ook werd steeds meer aandacht gevraagd voor het zelf binnenhalen van relaties en daaraan gekoppelde omzet. Bij twee grote advocatenkantoren heb ik ruime kennis en ervaring opgedaan, ook binnen het maatschapsverband.

De vraagtekens bij het in stand houden van een algemene praktijk op de kantoren waar ik werkte en de drive om een eigen onderneming te starten heb ik in 2004 vorm gegeven door het oprichten van PUUR Advocaten. In de afgelopen 16 jaar heeft PUUR Advocaten zich specifiek gericht op de arbeids- en ondernemingspraktijk. In dat kader is een brede landelijke praktijk opgebouwd. 

Ook was er ruime aandacht voor de invulling van de insolventiepraktijk; die praktijk bloeide sterk op in de crisisperiode begin 2000. Vanuit het arbeidsrecht ontstond ook een meer dan gemiddelde interesse voor het gezondheidsrecht, hetgeen met zich meebracht dat de zorgpraktijk groeide.

Vele jaren ben ik met veel plezier ook actief geweest als rechter-plaatsvervanger.

Naast de rechtspraktijk heb ik mij in de afgelopen periode ook intensief bezig gehouden met bestuurlijke activiteiten, aanvankelijk bij de Junior Kamer, daarna binnen het NCD (Centrum voor Directeuren en Commissarissen) en meer recent bij Boarte, een cultuurnetwerk in Breda.

Recentelijk heb ik besloten om vanuit PUUR op zoek te gaan naar een nieuw evenwicht, waarbij in een meer gebalanceerde tijdsbesteding mijn aandacht gericht is op het arbeidsrecht, het ondernemingsrecht en het gezondheidsrecht.

Procederen is een optie, maar moet gezien worden als een laatste redmiddel. Meer aandacht moet er zijn voor het zoeken naar gezamenlijke belangen en gezamenlijk vertrouwen via bijvoorbeeld conflictoplossingsmethodes, zoals mediation en bindend advies. Ook zou er meer aandacht gegeven kunnen worden aan het verkrijgen van meer inzicht in de individuele positie teneinde die positie te beschermen of op een juiste en adequate wijze rekening en verantwoording af te leggen. In dat kader zijn activiteiten, zoals onderzoek en dossiervorming relevant.

Ik woon al vele jaren in Breda. Naast mijn werk houd ik me bezig met cultuur en ben ik veelvuldig terug te vinden in de natuur, op de golfbaan en op de racefiets.

Over PUUR

Meer informatie of contact opnemen?

Voor vragen neem contact op via